คำศัพท์ทางแพทย์

รัตนากร จรัสโสภณ โพส 5 months ago, 0 การตอบสนอง
จำเป็นต้องจำคำศัพท์ให้หมดไหม