Lessons

โรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมอง โดยเฉพาะส่วนที่สร้างโดพามีน (dopamine) ทำให้โดพามีนมีปริมาณน้อยลง จึงส่งผลให้เก … อ่านเพิ่ม

โรคข้อ

โรคข้อ OA, RA และ Gout เกาท์ โรคข้ออักเสบ คุณอาจเป็นโรคข้ออักเสบถ้ามีอาการดังต่อไปนี้  – ข้อต่อแห่งหนึ่งบวมหรือข้อต่อหลายแห่งบวมพร้อมกัน – มีอา … อ่านเพิ่ม