Courses

ผู้ช่วยพยาบาล เรียนออนไลน์ ระยะสั้น 6 เดือน

หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล เรียนออนไลน์ แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 840 ชั่วโมง (เรียนทฤษฎี 300 ชั่วโมง + เรียนภาคปฎิบัติ  120 ชั่วโมงที่โรงเรียน + ฝึกงา … อ่านเพิ่ม

ผู้ช่วยเภสัชกร เรียนออนไลน์

ผู้ช่วยเภสัชกร เรียนออนไลน์ ระยะสั้น 5 เดือน

หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร เรียนออนไลน์ ระยะสั้น 5 เดือน แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 663 ชั่วโมง เรียนทฤษฎี 383 ชั่วโมง และฝึกงาน 280 ชั่ … อ่านเพิ่ม

ผู้ช่วยเภสัชกรภาคปกติ

ผู้ช่วยเภสัชกร(ภาคปกติ)

หลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกรภาคปกติ แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 663 ชั่วโมง เรียนทฤษฎี 383 ชั่วโมง และฝึกงาน 280 ชั่วโมง ในหน่วยงานภาครัฐแล … อ่านเพิ่ม

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ภาคปกติ

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล(ภาคปกติ)

หลักสูตร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล ภาคปกติ แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 840 ชั่วโมง (รวมจบหลักสูตร 6 เดือน) เรียนทฤษฎี และเรียนภาคปฎิบัติ 3 เดือน ประจำที่โ … อ่านเพิ่ม