คำถามคำตอบ

มี คำถามคำตอบ มากมายที่ไขข้อข้องใจ

เราพยายามรวบรวม คำถามคำตอบ ที่สำคัญ ที่ถามบ่อย ๆ และแก้ข้อสงสัยต่าง ๆ ของทุกท่าน หากท่านไม่ได้รับคำตอบที่ท่านต้องการ กรุณาติดต่อเราได้ตลอดเวลา

คำถามคำตอบ

คำถามคำตอบ เรื่องการสมัครเรียน

จะเริ่มต้นสมัครเรียนได้อย่างไร?

การเข้ามาเป็นนักศึกษาที่สถาบันของเราเริ่มต้นไม่ยาก โดยขอแนะนำดังนี้

 1. เข้าลงทะเบียนผู้ใช้ในเว็บไซต์  ลงทะเบียน
 2. เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย ตรวจสอบยืนยันการเป็นสมาชิก ที่อีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ คลิกยืนยันในอีเมล์ ท่านก็จะสามารถเข้าระบบเว็บไซต์ได้
 3. เลือกหลักสูตรออนไลน์ที่ต้องการ ที่เมนู จะเห็นรายการหลักสูตรให้เลือก
 4. จากนั้นระบบจะนำท่านไปที่หน้า ของหลักสูตร ให้ท่านคลิกปุ่ม “สั่งซื้อหลักสูตรนี้!” ทางด้านขวามือ
 5. จากนั้นจะเข้าไปยังหน้าตระกร้าสินค้า ให้คลิกปุ่ม “สั่งซื้อสินค้าและชำระเงิน” (หากมีรหัสคูปอง ให้ใส่รหัสคูปอง หากไม่มีให้ปล่อยว่างไว้)
 6. จากนั้นจะเข้าสู่หน้า สั่งซื้อและชำระเงิน ทางด้านขวามือ ให้เลือกแผน การจ่ายเงินให้ตรงหลักสูตร (เช่น  โปรโมชั่น ซื้อ 1 ฟรี 1 หรือ หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร หรือหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล)
 7. ติ๊ก ฉันได้อ่านและยอมข้อตกลง และระเบียบของเว็บไซต์นี้ แล้วกดปุ่ม “สั่งซื้อ”
 8. ระบบจะส่งอีเมล์อัตโนมัติไปยังท่านพร้อมกับรายละเอียดการจ่ายเงิน แล้วท่านทำการชำระเงินมัดจำจองโควต้า 5,000 บาท ตามรายละเอียดบัญชีธนาคาร
 9. ให้เข้าหน้าเว็บ คลิกปุ่ม “แจ้งชำระเงิน” เจ้าหน้าที่ฝ่ายดูและระบบและฝ่ายการเงิน จะอนุมัติการเป็นนักเรียนของท่าน แล้วท่านสามารถเริ่มเรียนออนไลน์ได้ (เริ่ม 1 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป)

    เอกสารที่ต้องเตรียมในวันรายงานตัวเข้าเรียน เดินทางมาด้วยตัวนักศึกษาเองที่โรงเรียน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 2 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  2 ชุด
3.สำเนาวุฒิการศึกษา  2 ชุด  หรือหนังสือรับรองตัวจริง  1  ชุด
4.รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตากันแดด  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
5.ใบรับรองแพทย์อายุ  ไม่เกิน  3  เดือน  1  ชุด
กำหนดวันที่มอบตัว หลังจากผ่านการจองโควต้าเป็นนักเรียนแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน

เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นระบบเรียนออนไลน์ ซึ่งจะมีนักศึกษาเข้าเรียนในระบบไม่พร้อมกัน และเรียนผ่านทฤษฎีในเวลาไม่พร้อมกัน ทางโรงเรียนมีกำหนดการดังนี้

 1. นักศึกษาที่เรียนจบในระบบออนไลน์แล้ว จะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนภาคปฏิบัติ 3 สัปดาห์ที่โรงเรียน
 2. นักศึกษาต้องจองเรียนภาคปฏิบัติในรุ่นต่างๆ รุ่นละไม่เกิน 50 คน โดยจองตามลำดับ ที่โรงเรียนเปิดตารางเรียนไว้เท่านั้น
 3. การปฐมนิเทศจะมีในช่วง 1-3 วันแรกที่นักศึกษาเข้าสู่โรงเรียน

คำถามคำตอบ เรื่อง ระเบียบการโรงเรียน

กฎระเบียบของโรงเรียน

 1. ระเบียบการแต่งกาย กรณีแต่งกายผิดระเบียบ มีความผิดโดยปรับเงิน                                              10  บาท

1.1 ชุดนักเรียน                      แต่งกายเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อย

1.2 ชุดพละ                            ใส่เฉพาะวันอังคาร และ วันพฤหัสเท่านั้น

กรณีที่ไม่สามารถใส่ชุดนักเรียนได้ต้องแจ้งอาจารย์ฝ่ายวิชาการล่วงหน้า

1.3 รองเท้า   กรณีใส่รองเท้าผิดระเบียบปรับเงิน                                                                            10  บาท

ชุดนักเรียน            (ชาย) รองเท้าคัทชูสีดำ  (หญิง) รองเท้าคัทชูสีขาว

ชุดพละ                  รองเท้าผ้าใบสีขาว

** ต้องถอดรองเท้าเมื่อเข้าภายในอาคารเรียน วางรองเท้าไว้หน้าห้องเรียน

1.4 การดูแลใบหน้าและทรงผม 

หญิง :  เกล้าผมใส่เน็ต ติดกิ๊บสีดำ แต่งหน้าอ่อน ๆ ไม่ทำสีผม

ชาย   : ทรงผมเรียบไม่ชี้ฟู ไม่ใส่ต่างหู ไม่ทำสีผม

กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎปรับเงิน                                                                                                            10  บาท

 1. ระเบียบการรับประทานอาหารอนุญาติให้รับประทานได้ในโรงอาหารเท่านั้น
  • กรณีรับประทานอาหารนอกบริเวณโรงอาหาร ทำโทษ   ทำความสะอาดโรงอาหาร 3 วัน หักคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน
  • ไม่เก็บภาชนะใส่อาหารในที่ที่เตรียมไว้ มีโทษ ทำความสะอาด 3 วัน หักคะแนนความประพฤติ 5 คะแนน กวาดเศษอาหารในถังที่เตรียมไว้ให้พร้อมทั้งวางภาชนะในจุดที่เตรียมไว้
 1. ระเบียบห้องเรียน

3.1  ห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะเรียน  (คุยโทรศัพท์, เล่นเกมส์)ปรับเงิน                                       10  บาท

3.2  เข้าห้องเรียนช้า หรือสายเกิน 5 นาที ปรับนาทีละ 10 คะแนน

หมายเหตุ  กรณีมีเหตุ ธุระจำเป็นต้องมีลายเซ็นอาจารย์/เจ้าหน้าที่ เซ็นรับรองทุกครั้ง

3.3  ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะนั่ง หรือจัดโต๊ะเรียนโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ปฏิบัติหักคะแนน 10 คะแนน

3.4  ห้ามรับประทานขนมอาหาร และเครื่องดื่มภายในห้องเรียน ไม่ปฏิบัติมีโทษทำความสะอาด

ห้องเรียนติดต่อกัน 3 วัน และหักคะแนน 10 คะแนน

 1. การทิ้งขยะไม่เป็นลงถังขยะที่ทางโรงเรียนได้เตรียมไว้ให้ ปรับเงินชิ้นละ 20  บาท
 2. กรณีทำอุปกรณ์โรงเรียนเสียหาย หรือเหยียบย่ำทำลายสวนต้นไม้ดอกไม้หักคะแนนครั้งละ 20 คะแนนและต้องจ่ายค่าเสียหายตามราคาประเมิน

หมายเหตุ  คะแนนความประพฤติของนักเรียนมีคนละ 100 คะแนน และมีผลต่อการจบการศึกษา

ข้อบังคับเกี่ยวกับเวลาเรียน
การอนุญาตให้ลาป่วย หรือลากิจ ครูใหญ่จะเป็นผู้พิจารณา ว่าสมควรหรือไม่ ถ้าไม่อนุญาต แล้วนักศึกษายังหยุดหรือหยุดไปก่อนที่จะแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ ถือว่าขาดเรียน ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบตามกำหนดดังนี้

 • ครั้งที่ 1 เมื่อผู้เรียนมาสายครบ 3 ครั้ง เท่ากับขาดเรียน 1 วัน
 • ครั้งที่ 2 เมื่อผู้เรียนขาดเรียนครบ 3 วัน ฝ่ายวิชาการแจ้งผู้ปกครองทราบและทำการตักเตือน
 • ครั้งที่ 3 เมื่อผู้เรียนขาดเรียนขาดครบ 7 วัน ฝ่ายวิชาการ จะเรียนเชิญให้ผู้ปกครองมาพบ
 • ครั้งที่ 4 เมื่อผู้ขาดเรียนขาดเรียน ครบ 12 วัน นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์สอบทุกวิชา
  ทางฝ่ายวิชาการ จะทำบันทึกแจ้งผู้จัดการโรงเรียนให้ทราบเพื่อพิจารณาการพ้นสภาพนักศึกษาของโรงเรียนสยาม อาร์ เอ็น เอ อินเตอร์ ถ้าไม่ได้รับการติดต่อกลับจากผู้ปกครอง/นักศึกษา

หมายเหตุ
ขณะที่ผู้เรียนศึกษาภาคทฤษฎี ถ้ากระทำความผิดกฎและระเบียบของโรงเรียนและได้รับการพิจารณาลงโทษ
– ลงโทษโดยการปรับเงินสำหรับนักเรียนเข้าเรียนสายครั้งละ 50 บาท
– หรือหนีเที่ยวกลางคืนทางโรงเรียนจะมีจดหมายเชิญผู้ปกครองมาพบเพื่อรับทราบความประพฤติ

ระเบียบการและกฎข้อบังคับการอยู่หอพัก สำหรับนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพักสวัสดิการนักศึกษา

1. หอพักนักศึกษาเปิดเวลา 06.00 น. และปิดเวลา 21.00 น.
2. นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการและกฎข้อบังคับการอยู่หอพักอย่างเคร่งครัด
3. นักศึกษาจะต้องรักษาห้องพัก และอุปกรณ์เครื่องใช้ รวมถึงครุภัณฑ์ภายในห้องพัก ให้สะอาดเรียบร้อย และคงสภาพดีอยู่เสมอ
4. ห้ามนักศึกษานำบุคคลภายนอกเข้าห้องพักเด็ดขาด กรณีผู้ปกครองเยี่ยมได้ข้างล่างยกเว้นคุณแม่
5. ห้ามนักศึกษากระทำดังนี้
5.1 ตอกตะปู หรือต่อเติม ติดรูปภาพบริเวณห้องพัก หากฝ่าฝืนจะถูกปรับจุดละ 100 บาท
5.2 ทำลูกบิดพัง ปรับ 500 บาท
5.3 ทำกุญแจหาย ปรับ 50 บาท
6. หากเกิดกรณีอุปกรณ์ในห้องเสียหายหรือชำรุดทางโรงเรียนจะปรับค่าซ่อมบำรุงตามบิลราคาพร้อมคิดค่าการติดตั้งซ่อมแซม
7. ในกรณีที่วัสดุ-ครุภัณฑ์ ในห้องพักชำรุดอยู่ในสภาพใช้งานไม่ได้ นักศึกษาจะต้องแจ้งซ่อมโดยการกรอกแบบฟอร์ม และส่งที่โรงเรียน (การซ่อมวัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ชำรุดโดยการเสื่อมสภาพ ทางโรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย แต่หากการชำรุดนั้นเกิดจากการกระทำของนักศึกษา ผู้พักจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น)
8. นักศึกษาจะต้องไม่กระทำในสิ่งที่ก่อให้เกิดความไม่สงบ รำคาญ เสียหายแก่ผู้อื่น เช่น ส่งเสียงดัง ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่หรือยาเสพติด ทะเลาะวิวาท ลักขโมยทรัพย์สิน เล่นการพนัน พฤติกรรมชู้สาว หรือปีนหอพัก
9. ห้ามเลี้ยงสัตว์ในหอพัก
10. เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อบอุ่นและปลอดภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่สงบภายในหอพักโปรดแจ้งกรรมการภายในหอพัก อาจารย์ปกครองที่ดูแลหอพัก
11. ห้ามประพฤติตนหรือกระทำการใด ๆ ให้เป็นที่เสื่อมเสียวัฒนธรรมทางเพศ หรือทางชู้สาวในบริเวณหอพัก
12. ห้ามวางรองเท้าบริเวณหน้าห้องพัก
13. ห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางชนิด เช่น ตู้อบไฟฟ้า อุปกรณ์ต้มน้ำไฟฟ้า ตู้เย็น
14. นักศึกษาจะต้องไม่นำ สิ่งผิดกฎหมาย วัตถุระเบิด ยาเสพติด หรือของมึนเมา มาไว้ในห้องพักหรือหอพัก
15. การพักอาศัยร่วมกันในหอพัก นักศึกษาควรให้ความช่วยเหลือร่วมมือในกิจกรรมตลอดทั้งกิจกรรมที่หอพักจัดขึ้นทุกครั้ง

คำถามคำตอบ เรื่อง การเรียน

ระบบการเรียนการสอนในปัจจุบัน โรงเรียนได้พัฒนาวิธีการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เปิดหลักสูตรออนไลน์ ทางด้านนี้ ปัจจุบันเรามุ่งเน้นการเรียนระบบออนไลน์ที่ช่วยให้การเรียนของนักศึกษาเป็นเรื่องไม่ยากอีกต่อไป และอีกปัจจัยสำคัญของเราคือ ช่วยนักเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

ขั้นตอนการเรียนมีดังนี้

 1. นักศึกษาเรียนออนไลน์ แทนภาคการเรียนปกติ(แทนที่จะต้องมาเรียนที่โรงเรียน) โดยยืดหยุ่นเวลาในการเรียน สามารถเรียนได้ 1- 3 เดือน
 2. สอบปลายภาค และเรียนภาคปฏิบัติ 3 สัปดาห์ กำหนด รุ่นละไม่เกิน 50 คน เข้าหอพักโรงเรียน
 3. ส่งฝึกงานสู่ หน่วยงานต่างๆ (นักเรียนเลือกเองได้) ระยะ 3 เดือน(พนักงานผู้ช่วยพยาบาล) และระย 1 เดือน (ผู้ช่วยเภสัชกร)
 4. ระหว่างฝึกงาน โรงเรียนจะหาที่ทำงานให้นักศึกษา จบแล้วทำงานได้ทันที

การเรียนออนไลน์ และภาคปฏิบัติ แบ่งการสอบออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. มีสอบออนไลน์ระหว่างการเรียนทฎษฎี ขึ้นอยู่ว่าอาจารย์จะมีข้อสอบเป็นระยะๆ
 2. สอบปลายภาค  สอบเป็นข้อเขียนภาคทฤษฎีสรุป ทำการสอบที่โรงเรียน ในสัปดาห์แรกที่เข้าเรียนภาคปฏิบัติ
 3. สอบภาคปฏิบัติ ระหว่างการเรียนปฏิบัติ ใน 3 สัปดาห์

การสอบภาคทฤษฎี ระหว่างออนไลน์ เมื่อนักศึกษาได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ ต้องทำดังนี้

 1. เรียนออนไลน์ได้อีก 1 รอบ และทำข้อสอบตามระบบขั้นตอน
 2. สอบปลายภาค นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องสอบซ่อม กับอาจารย์ได้ 1 ครั้ง
 3. สอบภาคปฏิบัติ นักศึกษาต้องทำการสอบซ่อม จนกว่าจะผ่านเกณฑ์

คำถามคำตอบ เรื่องการฝึกงาน

โรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล ได้รับการต้อนนักศึกษาของเรา จากหน่วยงานโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน คลีนิกเวชกรรม ร้านเภสัชกรรม โฮมแคร์ ทั่วประเทศ กว่า 500 แห่ง นักเรียนสามารถยื่นความจำนงค์เพื่อเข้าฝึกงานกับโรงพยาบาล หรือหน่วยงานได้ตามต้องการ เพื่ออำนวยความสะดวก และอยู่ใกล้ภูมิลำเนา

ตัวอย่างโรงพยาบาลที่ นักเรียน 11/2552 ได้รับฝึกงาน

ตัวอย่างสถานที่ฝึกงานนักศึกษา รุ่น 2552

โรงเรียนมีระเบียบและขั้นตอนการเข้าฝึกงาน ดังต่อไปนี้

 1. โรงเรียนจะมีแจ้ง สถาบันที่ได้ตอบรับนึกศึกษาเข้าฝึกงานให้นักศึกษาทราบ และเลือกสถานที่ (กรณีนักศึกษาประสงค์จะเข้าฝึกงานนอกเหนือจากที่โรงเรียน จัดหาให้ ให้ยื่นเรื่องต่อฝ่ายวิชาการล่วงหน้าเพื่อทำการประสานงาน)
 2. โรงเรียนออกหนังสือส่งตัวนักศึกษา และลงทะเบียนเข้าสู่ระบบฝึกงาน
 3. นักศึกษารับสมุดฝึกงาน จากฝ่ายแนะแนวและวิชาการ
 4. นักศึกษา พร้อมจดหมายส่งตัว เข้าฝึกงานตามกำหนดการ
 5. ระหว่างฝึกงาน ให้นักเรียนปฏิบัติตาม เงื่อนไขระเบียบฝึกงานในคู่มือ อย่างเคร่งครัด
 6. อาจารย์ฝ่ายวิชาการ จะหมุนเวียนเข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษา ในระหว่างฝึกงาน
 7. การผ่านการฝึกงาน จะต้องมีเวลาครบ และได้รับการรับรองชั่วโมงฝึกงาน ให้ได้ครบตามหลักสูตรเป็นอย่างต่ำ

เมื่อการฝึกงานเป็นสิ่งสำคัญที่นโยบายของโรงเรียน ต้องวางแผนไว้ให้นักศึกษาของเราจบออกไปได้ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาอย่างมือาชีพ สาเหตุหลายประการที่นักศึกษาอาจจะเรียกตัวกลับ มีดังนี้

 1. นักศึกษา จำเป็นขอย้ายไปฝึกงานสถานที่อื่นๆ ที่อำนวยความสะดวก อาทิเช่น ใกล้ที่พัก และประสงค์อยากฝึกจบแล้วทำงานที่นั่นได้เลย
 2. มีความประพฤติไม่ผ่านเกณฑ์ การวัดผล ระหว่างฝึกงาน จากหน่วยงานที่เข้ารับการฝึกนั้นๆ
 3. ทำผิดข้อระเบียบปฏิบัติของสถาบันฝึกงานนั้นๆ
 4. ไม่ปฏิบัติตามข้อระเบียบของโรงเรียน หรือมีความผิดซ้ำซาก แม้จะได้รับการผ่อนผันแล้วก็ตาม

คำถามคำตอบ เรื่อง การสมัครงาน

เหตุผลที่ต้องเรียนที่นี่

หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรได้รับรองจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งเดียวในประเทศ คืออะไร?

โรงเรียนสยาม ธัญบุรี บริบาล เป็นสถาบันการศึกษานอกระบบ แรกเริ่มถือกำเนิดขึ้นมาจากการก่อตั้ง “โรงเรียนธัญบุรีบริบาล” ขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคมปี 2549 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 2 กระทรวงศึกษาธิการ โดยคุณพัชรนัน พงศ์ธัญรัตน์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งและชื่อสถาบันใหม่ในเดือนธันวาคม ปี 2550 เป็น “โรงเรียนสยาม อาร์ เอ็น เอ อินเตอร์” และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนสยาม ธัญบุรี บริบาล”

ได้ก่อตั้งหลักสูตรเภสัชกรขึ้นมาโดย คณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการเภสัชกรรม จำนวนมากมายโดยยื่นนำเสนอโครงการ ตรงกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวิชาการที่จัดการเรียนการสอนในวิชาต่างๆจนครบถ้วน และได้รับอนุมัติออกใบอนุญาติ จากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ตรวจสอบหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นหลักสูตร ผู้ช่วยเภสัชกร (Pharmacy Assistant) ได้เป็นผลสำเร็จเพียงแห่งเดียวในประเทศ

โดยได้รับอนุมัติหลักสูตร ใบอนุญาตเลขที่ ศธ 04087/526 แบ่งเป็นภาคการเรียนปกติและภาคการเรียนออนไลน์

ในปัจจุบันโรงเรียนส่วนใหญ่มักจะมีหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (วิชาการดูแลเด็กและดูแลผู้สูงอายุ) เป็นพื้นฐาน และเปิด ให้เป็นการอบรมผู้ช่วยเภสัชกรขึ้นมาโดยไม่บอกความจริง เรื่องการได้รับประกาศนียบัตร

ซึ่งส่วนใหญ่จะมอบเป็น ประกาศนียบัตรอบรม (ไม่ใช่หลักสูตรเรียน) ผู้ช่วยเภสัชกร โดยรับรองด้วยโรงเรียนตนเองเท่านั้น (นักเรียนที่จะเรียนหลักสูตร โปรดใช้การพิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ ซึ่งจะมีผลต่ออนาคตการเรียนต่อ และทำงานของตนเอง)

ด้วยนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งมั่นสร้างมาตราฐานการเรียนวิชาการที่ดีแล้ว ยังไม่เพียงพอ โรงเรียน สยามธัญบุรีบริบาล ได้สร้างระเบียบวินัย และหล่อหลอมลูกศิษฐ์ของเราให้เป็นผู้ที่มีใจรักงานบริการโดยอาชีพ มีจริยธรรม คุณธรรม ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมที่จะออกไปรับใช้ประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยาก ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความเต็มใจ จนเป็นที่ขนานนามให้การยอมรับทุกหน่วยงาน หรืองค์กรที่นักศึกษาของเราเข้ารับการฝึกอบรม และออกไปประกอบอาชีพได้อย่างสง่างามภาคภูมิใจ “นักศึกษาจากโรงเรียนธัญบุรีบริบาล มีความพร้อมทำงานทุกคน”

เมื่อเข้าสู่รั้วสถาบันของเรา สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับคือ

 1. ห้องพัก (ติดแอร์ทุกห้อง) ฟรี
 2. ค่าน้ำ ค่าไฟ ฟรี
 3. ชุดนักศึกษา ชุดกีฬา 3 ชุด (พร้อมบริการซักรีด) ฟรี
 4.  เข็ม / ฟรี
 5. ถุงเท้า / ถุงน่อง / รองเท้า ฟรี
 6. อุปกรณ์การเรียน / การแพทย์ (ตลอดหลักสูตร) ฟรี
 7. อบรมหลักสูตรพัฒนาตนเอง (GT) ประเทศญี่ปุ่น ฟรี
 8. อบรมหลักสูตรพ่อรวยสอนลูก (สหรัฐอเมริกา)ฟรี
 9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น คอมฯ ภาษา จริยธรรม ฟรี
 10. ห้อง Internet WiFi / Theater ฟรี

คำถามคำตอบ เรื่อง การชำระเงิน

หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนในระบบ และสั่งซื้อหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเลือกชำระเงินได้ดังนี้

 1. จ่ายโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร
 2. จ่ายเงินสดที่โรงเรียน รับใบเสร็จค่าเรียนได้ทันที
 3. รับใบเสร็จรับเงินโดยทางอีเมล์ หรือ ems ได้สำหรับท่านที่โอนเงิน หรือไม่สะดวกมารับที่โรงเรียน

มี ทางโรงเรียนได้ทำการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้แก่นักเรียนดังนี้

 1. งวดที่ 1 จองโควต้าเรียน มัดจำ 5,000 บาท (นำไปหักค่าเรียนส่วนที่เหลือ)
 2. งวดที่ 2 ชำระวันมอบตัว 24,000 บาท
 3. งวดที่ 3 ชำระหลังจากงวดที่ 2 ในเวลา 30 วัน
 4. งวดที่ 4 ชำระหลังจากงวดที่ 3 ในเวลา 30 วัน

มี

ปัจจุบัน โรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล มีทุนให้นักเรียน ที่ขัดสน สามารถยื่นความจำนงค์ขอกู้ยืมเรียน โดยใช้คืนโรงเรียนในช่วงที่นักเรียนได้ทำงานแล้ว โดยการผ่อนจ่ายเป็นรายเดือน ทั้งนี้นักเรียนที่จะได้รับการพิจารณาให้ทุนกู้ยืมเรียน ต้องยื่นเอกสาร มายังโรงเรียน และให้ทำการ ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อขอรับทุน คลิกที่ลิงก์นี้

คำถามคำตอบ เรื่อง สวัสดิการ

สิ่งที่โรงเรียนได้มอบให้เป็นสวัดการแก่นักศึกษาของเรา เพื่อให้มีคุณภาพดีที่สุดดังนี้

 1. ห้องพัก (ติดแอร์ทุกห้อง)                                             ฟรี
 2. ค่าน้ำ ค่าไฟ                                                                         ฟรี
 3. ชุดนักศึกษา ชุดกีฬา  3 ชุด (พร้อมบริการซักรีด)                   ฟรี
 4.  เข็ม             ฟรี
 5. ถุงเท้า / ถุงน่อง             ฟรี
 6. อุปกรณ์การเรียน / การแพทย์ (ตลอดหลักสูตร)             ฟรี
 7. อบรมหลักสูตรพัฒนาตนเอง (GT) ประเทศญี่ปุ่น             ฟรี
 8. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เช่น คอมฯ ภาษา จริยธรรม             ฟรี
 9. ห้อง Internet WiFi / Theater / Fitness             ฟรี

โรงเรียนมีแนวคิดและปลูกฝังความรักใคร่สามัคคี ในหมู่คณะ การเข้ามาเป็นนักศึกษาของสถาบัยของเราหล่อหลอม ให้เป็นลูกศิษย์ที่มีคุณภาพเหนือกว่า จบออกไปประกอบอาชีพได้อย่างภาคภูมิใจ และมีจริยธรรม ศีลธรรม และเป็นคนดีของสังคม

การรับน้อง มีภายในโรงเรียน และนอกสถานที่

เนื่องจากว่านักเรียนมีหลากหลายภูมิภาค ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จัดอาหารให้ภายในโรงเรียน และจะมีบริการร้านอาหารภายนอกโรงเรียน สามารถนำมารับประทานในโรงเรียนได้ อย่างสะดวกสบาย

คำถามคำตอบ เรื่องการสอบ

การสอบของนักศึกษาในระบบ จะมีดังนี้

 1. ระบบออนไลน์ จะมีข้อสอบทดสอบ ไปตามบทเรียนเป็นระยะ แบบออนไลน์ เพื่อสะสมคะแนน
 2. ระบบสอบปลายภาค นักศึกษาต้องมาทำข้อสอบปลายภาค(ทฤษฎี) ที่โรงเรียนในช่วงเริ่มต้นเข้าสู่โรงเรียนในสัปดาห์แรก
 3. ระบบการสอบภาคปฏิบัติ อาจารย์ผู้สอนจะทำการสอบเป็นระยะๆ ระหว่างเรียน

ไม่ยาก

หากนักเรียนให้เวลาเรียนในระบบให้เต็มที่ หากเรียนออนไลน์ ทำข้อสอบวัดผลออกมาไม่ดีเท่าที่ตนเองต้องการ ทางโรงเรียนสามารถให้ท่านได้เริ่มต้นเรียนออนไลน์ซ้ำได้ 1 ครั้ง

การสอบไม่ผ่าน หรือไม่ได้เกณฑ์

นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์เพื่อเสริมความเข้าใจ และทบทวนของเก่าได้ 1 รอบการเรียน

คำถามคำตอบ เรื่องการรับใบประกาศนียบัตร

คำตอบ

คำตอบ

คำตอบ