ลดราคา!

หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (เรียนควบคู่ออนไลน์)

฿49,000.00

หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล-เรียนควบคู่ออนไลน์ แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 840 ชั่วโมง เรียนทฤษฎี 3 เดือน และเรียนภาคปฎิบัติ 3 เดือน ดำเนินการสอนโดยทีมเภสัชกรและผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา เรียนจบแล้วรับประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ โดยรับรองคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ

มีสินค้าอยู่ 493

จ่ายด้วยแผนการชำระเงิน

49,000 แบ่งจ่าย4งวด

ชำระเบื้องต้น: ฿5,000.00

ยอดที่ต้องชำระทั้งสิ้น: ฿49,000.00

แบ่งจ่ายพิเศษสำหรับ 49,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้ -จองโควต้า 5,000 บาท -มอบตัว 24,000 บาท(ขึ้นทะเบียนนักศึกษา) -แบ่งจ่ายงวดแรก 10,000 บาท 30 วันหลังขึ้นทะเบียน -แบ่งจ่ายงวดที่สอง 10,000 บาท 30 วันถัดจากงวดแรก

ดูเพิ่ม

ยอดเงินชำระ วันที่ชำระ
฿24,000.00 28-01-2022 12:29:43
฿10,000.00 27-02-2022 12:29:43
฿10,000.00 29-03-2022 12:29:43
ผ่อนรายเดือนเรียนพนักงานผู้ช่วยพยาบาลออนไลน์

ชำระเบื้องต้น: ฿5,000.00

ยอดที่ต้องชำระทั้งสิ้น: ฿44,000.00

สำหรับเรียนออนไลน์เท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่มีต้องการเรียนไป ผ่อนชำระไป ในยอดรายเดือนน้อยๆ สามารถผ่อนได้ยาวถึง 12 เดือน รายละเอียดแผนการชำระ ดังนี้ 1. เริ่มต้น 5,000 บาท 2.ผ่อนรายเดือน ๆ ละ 3,250 บาท จำนวน 12 งวด 3. ยอดรวมทั้งหมด 44,000 บาท

ดูเพิ่ม

ยอดเงินชำระ วันที่ชำระ
฿3,250.00 21-02-2022 12:29:43
฿3,250.00 24-03-2022 12:29:43
฿3,250.00 24-04-2022 12:29:43
฿3,250.00 25-05-2022 12:29:43
฿3,250.00 25-06-2022 12:29:43
฿3,250.00 26-07-2022 12:29:43
฿3,250.00 26-08-2022 12:29:43
฿3,250.00 26-09-2022 12:29:43
฿3,250.00 27-10-2022 12:29:43
฿3,250.00 27-11-2022 12:29:43
฿3,250.00 28-12-2022 12:29:43
฿3,250.00 28-01-2023 12:29:43
รหัสสินค้า: NA01-1 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

สมัครเรียน หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล-เรียนควบคู่ออนไลน์ แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 840 ชั่วโมง (เรียนทฤษฎี 300 ชั่วโมง + เรียนภาคปฎิบัติ  120 ชั่วโมงที่โรงเรียน + ฝึกงาน 420 ชั่วโมง) ดำเนินการสอนโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา เรียนจบแล้วรับประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ โดยรับรองคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ การเรียน หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล นี้มีการส่งเสริมจากภาครัฐที่ต้องการผลิตบุคคลากรทางการพยาบาลที่ขาดแคลน สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล ที่ทำงานมากเกินอัตราที่มีอยู่ และประกอบกับความต้องการแรงงานที่ช่วยสนับสนุน หน่วยงานเอกชน ที่เปิดธุรกิจทางการแพทย์ ดูแลผู้ป่วย ดูแลเด็ก และการดูแลผู้สูงอายุ ในปัจจุบันอัตราการเพิ่มจำนวนสูงขึ้น ดังนั้นการเรียนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลนี้ จึงได้รับการรับรองให้กิจการโรงเรียน หรือสถาบัน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล เรียนควบคู่ออนไลน์ เหมาสำหรับใคร?

หลักสูตรเรียนควบคู่ คือหลักสูตรที่เปิดขึ้นมารองรับ สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและทำงานอยู่ หรือผู้ที่ประสงค์ต้องการเรียนไป เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว หรือผู้ที่สนใจต้องการเรียนเพื่อรับวุฒิประกาศนียบัตร นำไปต่อยอดการทำธุรกิจร้านขายยา คลีนิคความงาม โฮมแคร์ หรือไปทำงานยังต่างประเทศ เป็นต้น

 

หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล

เรียนหลักสูตร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

คุณสมบัติและพื้นฐานของผู้เรียน หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล-เรียนควบคู่ออนไลน์

1. มีพื้นความรู้ขั้นต่ำ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (หรือกำลังเรียน ม.4, ม.5 หรือ กศน. หรือกำลังจะจบ ม.6, ปวช.)
2. มีการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานตามระเบียบของโรงเรียน (ระหว่างเรียนออนไลน์)
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

การเรียน หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล-เรียนควบคู่ออนไลน์ นี้มีการส่งเสริมจากภาครัฐที่ต้องการผลิตบุคคลากรทางการพยาบาลที่ขาดแคลน สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล ที่ทำงานมากเกินอัตราที่มีอยู่ และประกอบกับความต้องการแรงงานที่ช่วยสนับสนุน หน่วยงานเอกชน ที่เปิดธุรกิจทางการแพทย์ ดูแลผู้ป่วย ดูแลเด็ก และการดูแลผู้สูงอายุ ในปัจจุบันอัตราการเพิ่มจำนวนสูงขึ้น ดังนั้นการเรียนหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาลนี้ จึงได้รับการรับรองให้กิจการโรงเรียน หรือสถาบัน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ได้เปิดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กเล็ก
2. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญในการดูแลเด็กเล็กและเข้าใจธรรมชาติของเด็กแต่ละวัย
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาหารและการปรุงอาหารสำหรับเด็กเล็ก
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ถูกต้องไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เวลาในการเรียนการสอน

ภาคออนไลน์

  • -เรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  • -เรียนไป สอบไป ในระบบออนไลน์ เก็บคะแนนสะสม
  • -สอบปลายภาค ข้อเขียนที่โรงเรียน
  • -เรียนปฎิบัติ ที่โรงเรียน 3 สัปดาห์
  • -ต่อด้วยฝึกงาน 3 เดือน

ภาคปกติ

– สอนสัปดาห์ละ 5 วัน (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์) วันละ 1 รอบ รอบละ 7 ชั่วโมง
– ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. พักกลางวันเวลา 12.00 – 13.00 น.
– ใช้เวลาเรียนรวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (12 สัปดาห์ ๆ ละ 35 ชั่วโมง) 420 ชั่วโมง

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล (เรียนควบคู่ออนไลน์)”