ลดราคา!

หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร (เรียนควบคู่ออนไลน์)

฿59,000.00

หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร-เรียนควบคู่ออนไลน์ แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 700 ชั่วโมง (เรียนทฤษฎี 420 ชั่วโมง เรียนออนไลน์ มีความยืดหยุ่นระยะเวลา + เรียนภาคปฎิบัติ 120 ชั่วโมงที่โรงเรียนแล้ว และฝึกงาน 280 ชั่วโมง)  ดำเนินการสอนโดยทีมงานอาจารย์เภสัชกรและผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา เรียนจบแล้วรับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยปฎิบัติการด้านยา โดยรับรองคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ

มีสินค้าอยู่ 477

จ่ายด้วยแผนการชำระเงิน

59,000 แบ่งจ่าย 4 งวด

ชำระเบื้องต้น: ฿5,000.00

ยอดที่ต้องชำระทั้งสิ้น: ฿59,000.00

แบ่งจ่ายพิเศษสำหรับ 59,000 บาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้ -จองโควต้า 5,000 บาท -มอบตัว 34,000 บาท(ขึ้นทะเบียนนักศึกษา) -แบ่งจ่ายงวดแรก 10,000 บาท 30 วันหลังขึ้นทะเบียน -แบ่งจ่ายงวดที่สอง 10,000 บาท 30 วันถัดจากงวดแรก -แบ่งจ่ายงวดที่สาม 10,000 บาท 30 วันถัดจากงวดที่สอง

ดูเพิ่ม

ยอดเงินชำระ วันที่ชำระ
฿34,000.00 22-01-2022 11:16:36
฿10,000.00 23-01-2022 11:16:36
฿10,000.00 24-01-2022 11:16:36
ผ่อนจ่ายรายเดือนผู้ช่วยเภสัชออนไลน์

ชำระเบื้องต้น: ฿5,000.00

ยอดที่ต้องชำระทั้งสิ้น: ฿54,004.00

สำหรับเรียนเภสัชกรออนไลน์เท่านั้น เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนไปผ่อนไปยอดการผ่อนน้อยๆ โดยสามารถผ่อนได้ 12 เดือน รายละเอียดแผนการชำระ 1. เริ่มต้น 5,000 บาท 2.ผ่อนรายเดือน ๆ ละ 4,084 บาท จำนวน 12 งวด 3. ยอดรวมทั้งหมด 54,000 บาท

ดูเพิ่ม

ยอดเงินชำระ วันที่ชำระ
฿4,084.00 20-02-2022 11:16:36
฿4,084.00 22-03-2022 11:16:36
฿4,084.00 21-04-2022 11:16:36
฿4,084.00 21-05-2022 11:16:36
฿4,084.00 20-06-2022 11:16:36
฿4,084.00 20-07-2022 11:16:36
฿4,084.00 19-08-2022 11:16:36
฿4,084.00 18-09-2022 11:16:36
฿4,084.00 18-10-2022 11:16:36
฿4,084.00 17-11-2022 11:16:36
฿4,084.00 17-12-2022 11:16:36
฿4,080.00 16-01-2023 11:16:36

การเรียน หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร-เรียนควบคู่ออนไลน์ แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 700 ชั่วโมง (เรียนทฤษฎี  เรียนออนไลน์ มีความยืดหยุ่นระยะเวลา + เรียนภาคปฎิบัติ 120 ชั่วโมงที่โรงเรียนแล้ว และฝึกงาน 280 ชั่วโมง)  ดำเนินการสอนโดยทีมงานอาจารย์เภสัชกรและผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา เรียนจบแล้วรับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยปฎิบัติการด้านยา โดยรับรองคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร-เรียนควบคู่ออนไลน์ เหมาสำหรับใคร?

หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร เรียนควบคู่ คือหลักสูตรที่เปิดขึ้นมารองรับ สำหรับนักเรียนที่กำลังเรียน ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 กศน. ปวช. ปวส. ปริญญาตรี หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้วและทำงานอยู่ หรือผู้ที่ประสงค์ต้องการเรียนไป เป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว หรือผู้ที่สนใจต้องการเรียนเพื่อรับวุฒิประกาศนียบัตร นำไปต่อยอดการทำธุรกิจร้านขายยา คลีนิคความงาม โฮมแคร์ หรือไปทำงานยังต่างประเทศ เป็นต้น

หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร

หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร

คุณสมบัติและพื้นฐานของผู้เรียน หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร-เรียนควบคู่ออนไลน์

1. มีพื้นความรู้ขั้นต่ำ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (หรือกำลังเรียน ม.4, ม.5 หรือกำลังจะจบ ม.6, ปวช.)
2. มีการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานตามระเบียบของโรงเรียน (ระหว่างเรียนออนไลน์)
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4. ตามประกาศกฎหมาย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานด้านเภสัชกรรมเบื้องต้น
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางสรีระวิทยา และการบริบาลทางเภสัชกรรม
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์พื้นฐาน รวมถึงศัพท์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. ให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางสุขอนามัย และโภชนาการ
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ถูกต้องไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร (เรียนควบคู่ออนไลน์) จาก 1 รีวิว

  1. 5 out of 5

    adminstis

    สนใจเรียน ขอรายละเอียด

เพิ่มบทวิจารณ์

คุณอาจจะชื่นชอบ…