หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร ภาคปกติ

฿79,000.00

หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร ภาคปกติ แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งหมด 700 ชั่วโมง เรียนทฤษฎี 3 เดือน และฝึกงานภาคปฎิบัติ 2 เดือน ดำเนินการสอนโดยทีมเภสัชกรและผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา เรียนจบแล้วรับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร โดยรับรองคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ

มีสินค้าอยู่ 500

จ่ายด้วยแผนการชำระเงิน

79,000 ผู้ช่วยเภสัชกร(ภาคปกติ) แบ่งจ่าย4งวด

ชำระเบื้องต้น: ฿5,000.00

ยอดที่ต้องชำระทั้งสิ้น: ฿79,000.00

การชำระเงินหลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกรภาคปกติ 79,000 แบ่งจ่ายเป็น 4 งวด โดยมีเงื่อนไขดังนี้ -จองโควต้า 5,000 เมื่อสั่งจอง -แบ่งจ่าย 3 งวด -งวดที่ 1 จ่าย 24,000 บาท หลังสั่งซื้อ 15 วัน(มอบตัว) -งวดที่ 2 จ่าย 50%ของส่วนที่เหลือ ถัดไป 30 วัน -งวดที่ 3 จ่าย 50%ของส่วนที่เหลือ ถัดไป 30 วัน

ดูเพิ่ม

ยอดเงินชำระวันที่ชำระ
฿24,000.00 31-10-2021 00:08:34
฿25,000.00 30-11-2021 00:08:34
฿25,000.00 30-12-2021 00:08:34

การเรียน หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร ภาคปกติ แบ่งเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวม 700 ชั่วโมง เรียนทฤษฎี +ปฎิบัติ 3 เดือน (เรียนออนไลน์ มีความยืดหยุ่นระยะเวลา) และฝึกงาน 2 เดือน ดำเนินการสอนโดยทีมเภสัชกรและผู้ทรงคุณวุฒิจากแต่ละสาขา เรียนจบแล้วรับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยปฎิบัติการด้านยา โดยรับรองคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ

หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร ภาคปกติ

หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร(ภาคปกติ)

คุณสมบัติและพื้นฐานของผู้เรียน หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร ภาคปกติ

1. มีพื้นความรู้ขั้นต่ำ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า (หรือกำลังเรียน ม.4, ม.5 หรือกำลังจะจบ ม.6, ปวช.)
2. มีการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐานตามระเบียบของโรงเรียน (ระหว่างเรียนออนไลน์)
3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
4. ตามประกาศกฎหมาย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจระบบการทำงานด้านเภสัชกรรมเบื้องต้น
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางสรีระวิทยา และการบริบาลทางเภสัชกรรม
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ในเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์พื้นฐาน รวมถึงศัพท์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. ให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางสุขอนามัย และโภชนาการ
5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ถูกต้องไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่น

ต.ค. 63, มี.ค.64, มิ.ย.64, ก.ย.64

รุ่นนักศึกษา

, , ,

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร ภาคปกติ”

คุณอาจจะชื่นชอบ…