adminstis

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล Nursing Assistant (PA)

“ผู้ช่วยพยาบาล na” (Nursing Assistant) คืออะไร?

ผู้ช่วยพยาบาล na (Nursing Assistant) คือ พนักงานที่จบการเรียนหลักสูตร การดูแลเด็ก และผู้สูงอายุ จากสถาบันหรือโรงเรียนอาชีวะเอกชน โรงเรียนบริบาล บริรักษ์ ใช … อ่านเพิ่ม

ตารางเปรียบเทียบการศึกษาในประเทศไทย

ตารางเปรียบเทียบการศึกษา ในประเทศไทย

หลักสูตร หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร  “PA” หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล  “NA” “ ปริญญาตรี ” มหาวิทยาลัย / ราชภัฏ / วิทยาลัย ฯลฯ ระยะเวลาการศึกษา ทฤษฎี 4&nbsp … อ่านเพิ่ม