มีนาคม 2021

พิธีลงนาม ความร่วมมือทางการศึกษา

พิธีลงนาม ความร่วมมือทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี กับทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 มีพิธีการลงนาม ความร่วมมือทางการศึกษา ทางสถาบันของเรา โรงเรียนสยามธัญบุรีบริบาล โดยมี อาจารย์วันวิสา พันธ์ดี (อ.มด) #ฝ่ายงานวิ … อ่านเพิ่ม