พฤษภาคม 2020

ตารางเปรียบเทียบการศึกษาในประเทศไทย

ตารางเปรียบเทียบการศึกษา ในประเทศไทย

หลักสูตร หลักสูตรผู้ช่วยเภสัชกร  “PA” หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล  “NA” “ ปริญญาตรี ” มหาวิทยาลัย / ราชภัฏ / วิทยาลัย ฯลฯ ระยะเวลาการศึกษา ทฤษฎี 4&nbsp … อ่านเพิ่ม